mindfulness

 

Mindfulness är en meditationsteknik vars positiva egenskaper på senare tid uppmärksammats och framhävts. Men vad är då Mindfulness?

I följande artikel ska vi på ett enkelt och gripbart sätt åskådliggöra tanken bakom Mindfulness eller ”medveten närvaro” som det ibland kallas på svenska.

Att säga att Mindfulness ”på senare tid har uppmärksammats” är förstås en sanning med modifikation. I själva verket har tekniken sitt ursprung i Zenbuddismen och har minst ett par tusen år på nacken. Att Mindfulness har fått ett starkt genomslag i västvärlden kan vi tacka molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn för. Han ville integrera den buddistiska meditationstekniken i människors vardag på ett sätt som var befriat från religiöst och filosofiskt innehåll. Jon Kabat-Zinn hävdade med bestämdhet att tekniken hade hälsobringande egenskaper, vilket visade sig stämma. Metoden kom tidigt att utvärderas i vetenskapliga studier och resultatet är entydigt: Stora positiva effekter uppnås inom olika sjukdomsbilder. Hos friska individer har en ökad livskvalitet kunna påvisas. Många nämner förbättrad sömnkvalitet.

Vad skiljer Mindfulness från annan typ av meditation?
Den som praktiserar Mindfulness märker att den aktiva meditationsstunden färgar av sig på vardagen i stort. Man upplever en ”medveten närvaro” i allt man gör. Många hävdar att det är denna vardagliga erfarenhet som ger effekter som minskad stressupplevelse och bättre hälsa.

Hur fungerar Mindfulness?
Mindfulness beskriver ett tillstånd av avsiktlig, icke-värderande uppmärksamhet på nuet. Det är denna speciella uppmärksamhet som uppfattas som läkande. I stället för att ryckas med av till exempel smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en välvillig men opartisk observatör av sin egen mentala aktivitet.

Här hos Allt för föräldrar kan du ställa frågor till vår mindfulnessexpert Ola Schenström »

Lämna en kommentar