Föddes 1972 i Tyskland och kom till Sverige/Göteborg 1976 Är ett av fem syskon och är uppvuxen i Bohuslän. År 2000 gick flyttlasset till Stockholm där jag träffade Gert och blev Fru Fylking med Svenska folket under 15 år. Idag lever jag i en ny relation med " Kärleken" Lars Andersson. Jag är en stolt mamma till Kevin 22 år och Figaro 11 år. Jag brinner för entreprenörskap och har drivit flera egna bolag. Hundmodeföretaget DOGArtist AB startades 2004 (såldes våren 2016), och jag är även grundare av DOGBag with Family AB (som såldes 2016). Våren 2017 gjorde jag en stor förändring i mitt liv och utbildade mig till personlig tränare via Sports Club Education och sommaren 2017 startade jag forumet och träningsföretaget Fabulous & Strong. Ett forum där det är fokus på träning & hälsa med träningsresor, föreläsningar, weekend träningar mm Med mitt gedigna nätverk och min erfarenhet av marknadsföring, samarbetsutveckling och projektledarskap finns jag idag tillgänglig som konsult i ämnena. Samt att anordna event :) Jag är en tjej med många strängar på min lyra och ser ofta lösningar istället för problem. Jag är även säljare för Sverige/Finland för det världskända modemärket Betty Barclay. På mina mammaveckor bor och trivs jag Enskede strax utanför City och på mina veckor utan barn så lever jag tonårsliv med Kärleken i Gamla Stan. Jag Älskar träning och njuter helst min lediga tid med familjen och vännerna samt har jag en passion för resor, då helst till värmen & solen där jag förhoppningsvis kommer att bosätt mig en dag. Här på min blogg kommer jag att dela med mig av ALLT som händer i mitt liv, både från vardagen och festliga helger. Du kommer att få följa med mig in i mina olika business likaväl som i mina familjesituationer (både roliga och tråkiga). Har du frågor och tankar så tveka inte att skicka mig ett mail på tanja.fylking@gmail.com Vi hörs!

Att Skiljas…..

Just nu ligger en artikel ute i tidningen där Gert svarat på frågor kring blandannat våran skilsmässa… Och JA det stämmer att det var jag som lämnade Gert och ville skiljas. Dock är man två i en relation så även om det var jag som tog det definitiva steget så är vi två personer som har misslyckats med att hålla ihop. Livet kommer att gå vidare för oss båda och jag kommer att bära med mig massor av fina minnen och år från min och Gerts relation.
Att ta steget var och är otrolig svårt………..

Mer än så kommer jag inte att kommentar detta ämne…..

IMG_7713

Bjuder även på lite bra vetande nedan i detta ämne….

Text ut Landstinget.

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Man kan få hjälp genom samarbetssamtal.

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt. Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan. En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen.

Kan ta tid att acceptera skilsmässan

För många innebär separationen en kris, som är mer eller mindre djup och långtgående. Man kanske känner sig avvisad eller kränkt av sin tidigare partner. Skilsmässan kan också väcka känslor av sorg och ilska. Som vuxen kan man samtidigt känna sig glad och lättad över att man har genomfört skilsmässan och avslutat ett förhållande som kanske var dåligt för både barn och föräldrar.

Vilka känslor man än har så kan det ta tid för både barn och vuxna att acceptera förändringarna och att hitta former för det nya livet.

 

Berätta för barnen om skilsmässan

När man väl har bestämt sig för att skiljas är det bra att berätta det för barnen så snart som möjligt, så att de inte får höra det av någon annan. Kanske har barnen också anat att en separation var på gång och då är det ofta bättre att få klara besked än att leva i ovisshet. Exakt hur man ska berätta beror på barnets ålder och mognad. Större barn kan lättare föreställa sig vad en skilsmässa kan innebära. För mindre barn blir det kanske verkligt först när uppbrottet sker.

Det är viktigt att berätta för barnen att skilsmässan inte beror på dem. En del barn kan se sig själva som orsak, i ett omedvetet försök att göra skilsmässan mer begriplig. Det kan också vara bra att förklara att kärleken mellan två vuxna som lever tillsammans är annorlunda än kärleken till ett barn. Kärleken till ett barn kan aldrig ta slut.

Barnen har rätt till båda föräldrarna

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är barnen som har valt att skiljas. De har rätt att fortsätta tycka om och utveckla en god relation till båda sina föräldrar. Det måste man ansvara för som förälder, även om man är i konflikt med sin tidigare partner. Barn och föräldrar behöver tid och ro för att hitta former för det nya livet. Att man som föräldrar klarar av att samarbeta för barnets bästa, om exempelvis boendet, är av stor betydelse för barnets fortsatta liv och utveckling.

Det är klokt att undvika att låta en förälder framstå som orsak till skilsmässan och den andre som offer. Även om det i vissa fall kan vara eller kännas så, hjälper det inte barnet att höra det.

Man kan förbereda barnet på att skilsmässan innebär en tid av förändringar och att allt kanske inte kan bestämmas och ordnas med en gång. Hur än vårdnaden, boendet och umgänget delas upp mellan föräldrarna, innebär en skilsmässa ofta att barnen får träffa den ena eller båda föräldrarna mindre än tidigare. Men det kan också innebära att barnen får mer kvalitet under den tid de tillbringar med sina föräldrar. Om det före skilsmässan var så att den ena föräldern tillbringade mer tid med sina barn än den andra, innebär växelvis boende en jämnare fördelning mellan föräldrarna.

 

Barnen behöver möjlighet att prata

Det räcker ofta inte med ett samtal med barnen om skilsmässan. Det är bra att vara lyhörd och låta barnet bestämma hur ofta och hur länge han eller hon vill prata. Små barn förstår ofta mer än man tror, medan större barn ibland inte orkar höra eller ta så mycket ansvar som man kan tro. Det är bra att vara lyhörd för vad barnet har för frågor och funderingar. Då kan man få en vägledning i vad och hur mycket man ska berätta. Man kan också försöka sätta sig in i barnets situation och utgå ifrån den när man resonerar. När det gäller barn i tonåren kan man tänka på att inte belasta dem med detaljer om vuxenrelationen. De är och behöver fortfarande vara barn.

 

Barnens reaktioner på skilsmässan

Barns sätt att reagera och visa känslor varierar naturligtvis med ålder och personlighet. Ett spädbarn kan vara oroligt och kinkigt, en treåring kanske klänger på de vuxna och vill vara liten igen. En femåring kan visa ilska, medan ett barn i åttaårsåldern kanske börjar ägna sig mer åt aktiviteter, lek eller bråk. En tonåring kan reagera med att vara stökig, bli nedstämd eller dra sig undan. En del barn kan undvika att visa känslor. De kan i stället kämpa för att vara som vanligt eller kanske extra snälla och hjälpsamma. Men det kan också vara så att barnet är som vanligt, utan att det är tillkämpat. Det finns många sätt att reagera på.

Även om man själv mår dåligt är det viktigt att ge barnen utrymme att tala om sina känslor, tankar och behov. Som förälder kan man behöva stöd och hjälp utifrån för att orka med att ta hand om både sina egna och barnets känslor om man befinner sig i en kris. Inte minst för barnens skull är det viktigt att de vuxna söker hjälp för att bättre kunna hantera situationen. Man kan prata med vänner och kanske också söka professionell hjälp till exempel hos en kurator på vårdcentralen.

 

Stöd av andra vuxna

För vissa barn kan det vara bra att få prata med andra vuxna, till exempel någon i vänskapskretsen som de känner förtroende för. Eftersom barn ofta är lojala med sina föräldrar är det lättare om man som förälder talar om för barnet att det är okej att prata med andra om skilsmässan. Barn kan också få stöd av kommun eller landsting. En del kommuner erbjuder samtalsgrupper för barn från sju år. Grupperna, som brukar bestå av barn i samma ålder och situation, leds oftast av socionomer från kommunens familjerättsenhet.

Det underlättar för både en själv och barnen om man berättar om skilsmässan för andra vuxna i barnens liv, till exempel i förskolan eller i skolan. Då kan personalen vara uppmärksam, stödja barnen och berätta för föräldrarna om eventuella svårigheter som kan märkas på barnen. Dessutom kan det hjälpa rent praktiskt, så att båda föräldrarna, även om de bor på olika håll, får all information från skolan eller förskolan.

 

Barn och de vuxnas konflikter

Om man är osams är det viktigt att inte låta det gå ut över barnen, exempelvis genom att försvåra den andra förälderns kontakt med barnen eller genom att inte träffa barnen de tider som man har kommit överens om. Det är bra om man som föräldrar kan prata om det praktiska eller om hur barnen har det utan att anklaga varandra. Om man har svårt att prata kan det vara lättare att kommunicera via mejl eller sms.

I samband med en skilsmässa eller separation kan man som vuxen behöva ventilera sina känslor om det avslutade förhållandet och den andra föräldern. Det är bra att försöka göra det med någon utanför familjen. Framför allt är det viktigt att inte göra det tillsammans med barnen. Det är lätt hänt att barnen hamnar i lojalitetskonflikter eller själva känner sig kritiserade.

 

En ny partner efter skilsmässan

Om man har en ny partner kan det vara klokt att vänta med att låta honom eller henne bli en del av barnens liv. Även när barnen och den nya partnern har träffats, är det viktigt att man som förälder fortsätter att umgås mycket på tu man hand med sina barn.

 

Vårdnad, boende och umgänge

Reglerna om gemensam vårdnad har skapats för att barn behöver ha nära kontakt med båda sina föräldrar. De allra flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn, oavsett om de lever ihop eller är separerade.

Föräldrar med gemensam vårdnad ansvarar tillsammans för att barnet får vad det har rätt till och behöver. Det gäller i princip allt som rör barnet, till exempel var det ska bo och i vilken skola det ska gå. Mindre beslut som rör omsorgen, till exempel sovtider och matvanor, bestäms av den förälder som barnet bor hos.

Boende

Gemensam vårdnad innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det är barnets bästa som ska styra, inte föräldrarnas behov av rättvisa. Många låter barnen bo växelvis hos föräldrarna, till exempel varannan vecka eller med kortare intervaller om barnen är under tre-fyra år. Växelvis boende passar en del barn, medan det är bättre för andra att bo mest hos den ena föräldern.

Boendet kan ibland behöva förändras över tid, beroende på barnens ålder till exempel. Kanske bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna de första åren efter skilsmässan och sedan mer hos den ena föräldern. Som förälder behöver man vara öppen och flexibel, se till barnets bästa och inse att det kan se olika ut i olika perioder.

Barnet själv har rätt till mer och mer inflytande ju äldre det blir. En del barn tycker att det är svårt att uttrycka var de vill bo, av rädsla för att såra någon av föräldrarna. Som förälder kan man känna sig sårad om barnen vill bo mest hos den andra föräldern. Då är det viktigt att komma ihåg att barns val inte bara handlar om kärlek, utan också om praktiska saker som var man är närmast kompisarna och skolan.

Umgänge

Barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnet får träffa den förälder som det inte bor med.

Det är viktigt att barn till skilda föräldrar får fortsätta att ha kontakt med syskon, far- och morföräldrar och andra anhöriga och närstående personer.

Om man är oense

Om föräldrarna är oense om vem som ska ha vårdnaden, om var barnen ska bo eller om hur umgänget med barnen ska se ut kan tingsrätten besluta om det. Förr dömde tingsrätten ofta i tvister om vårdnad. Sedan i slutet av 1990-talet handlar rättstvisterna mellan föräldrar oftast om var barnen ska bo. Tvister om vårdnad har blivit mindre vanliga.

För att undvika tvister i tingsrätten kan man som föräldrar försöka komma överens genom samarbetssamtal, som alla kommuner är skyldiga att erbjuda. Även tingsrätten ska så långt det är möjligt hjälpa föräldrar att komma överens genom samarbetssamtal eller annan medling. På socialtjänsten kan föräldrar få hjälp att upprätta avtal om hur vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen ska se ut. Det finns inga generella regler för hur till exempel umgänget ska se ut, utan det är barnets behov som avgör.

Barnets bästa avgör

Barnets behov ska styra när föräldrarna eller tingsrätten bestämmer hur vårdnad, boende eller umgänge ska se ut. Om rätten ska besluta i någon av de här frågorna gör de sociala myndigheterna först en utredning. Syftet är just att få fram vad som är bäst för barnet. Socialnämnden ska också se till barnets bästa när den godkänner avtal mellan föräldrar.

Vid en separation handlar barnets bästa, enligt svensk lag, sammanfattningsvis om att:

 • barnet inte ska utsättas för risker
 • barnet ska ha nära och god kontakt med båda föräldrarna
 • barnets vilja ska beaktas

Oftast försöker man hitta en lösning som innebär att barnets situation förändras så lite som möjligt.

 

Samarbetssamtal

I stället för att inleda en rättsprocess eller ge upp när svårigheter uppstår, kan man som föräldrar få hjälp att enas genom samarbetssamtal. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal vid separationer där barn är inblandade. Samtalen är kostnadsfria.

Skillnaden mellan samarbetssamtal och familjerådgivning är att samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet, medan familjerådgivningen är inriktad på föräldrarnas förhållande.

Under samarbetssamtalen tar man upp konkreta frågor som har med vårdnad, boende och umgänge att göra. Man kan till exempel få hjälp med att lägga upp ett schema för växelvis boende. Samtalen leds av professionella samtalsledare, som är bundna av sekretess. Samarbetssamtalen kan leda fram till muntliga överenskommelser eller skriftliga avtal, om någon begär det.

Föräldrar kan själva begära samarbetssamtal hos kommunen. Om man har vänt sig till tingsrätten, föreslår rätten ofta att man först försöker lösa sin tvist genom samarbetssamtal eller annan medling. Syftet är att förhindra en fortsatt rättsprocess och i stället hjälpa föräldrarna att samarbeta. Tingsrätten kan inte tvinga någon att delta i samtal, men de flesta brukar se samtalen som en möjlighet att komma överens. Även om en utredning har påbörjats kan föräldrarna när som helst bestämma sig för att de i stället vill försöka enas genom samarbetssamtal.

 

Så gör man för att skiljas eller separera

Gifta föräldrar som vill skiljas ska fylla i och underteckna en skilsmässoansökan, som skickas till tingsrätten. Om man har barn under 16 år finns det en obligatorisk betänketid på minst sex månader innan skilsmässan blir giltig. Syftet är att undvika förhastade beslut som kan skada barnen. Man behöver inte fortsätta att bo ihop under betänketiden. För sambor med barn finns inga krav på betänketid före separationen.

Utländska medborgare kan skiljas i Sverige, enligt svensk lag, om de har bott här i minst ett år. Då gäller skilsmässan i Sverige, men inte alltid i det land man kommer ifrån. För att skilsmässan ska vara giltig även i ursprungslandet måste man i vissa fall ansöka om skilsmässa där också. Information om detta finns på respektive lands ambassad.

 

Ekonomin efter skilsmässan

När ett gift par skiljer sig ska alla gemensamma tillgångar delas lika. Det görs vid en så kallas bodelning, som man antingen kan göra själva eller med hjälp av en jurist. Principen som gäller vid bodelningen är att den som bäst behöver bostaden och andra gemensamma tillgångar ska få dem. Oftast är det den förälder som barnen bor mest hos. En bostad kan vara värd mycket pengar och den som får överta den måste ersätta den andra föräldern ekonomiskt. En hyresrätt anses inte ha något ekonomiskt värde. I områden där det är svårt att få tag på hyreslägenheter försöker många skilda föräldrar ordna bostadsfrågan genom att byta den gemensamma hyresrätten mot två mindre.

Ogifta sambor som separerar kan också, om någon av parterna begär det, fördela bostad och annat som man har köpt gemensamt genom bodelning. Annars kan de själva komma överens om en uppdelning.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Alla föräldrar ska vara med och försörja sina barn i den utsträckning de kan. Det gäller även om man inte har vårdnad om barnen eller bor med dem. Föräldrar som inte bor permanent med sina barn betalar ett så kallat underhållsbidrag till barnen. Om en förälder inte kan bidra alls, eller mycket lite, till barnens försörjning, får barnen ett så kallat underhållsstöd från Försäkringskassan.

Barnbidrag och bostadsbidrag

Föräldrar med gemensam vårdnad delar på barnbidraget. Bidraget betalas ut automatiskt.

Om man är överens om att inte dela på barnbidraget får man göra en anmälan hos Försäkringskassan. Man anmäler vilken förälder som ska få bidraget.

Föräldrar som har barn upp till 18 år boende hos sig, antingen på hel- eller deltid, kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

7 reaktioner på ”Att Skiljas…..

 1. Håller med ovanstående talare. SJÄLVKLART att det är piss jobbigt även för dig och fy på alla som försöker få det att framstå som något annat. Ni båda verkar vara otroligt fina människor men även om ni inte är det så är er skilsmässa inget som någon annan ska lägga sig i.

 2. En skilsmässa är nog alltid smärtsam OAVSETT om man VILL den eller inte, eftersom man vet att det alltid kommer att finnas minst en som är sårad. Självklart behöver du inte nämna något mer om det, det är ert privata liv, inget man ska behöva flasha omkring med så att haters och andra kan ”gotta” sig.
  Må bäst Tanja och ta han dom er, även om det är på var sitt håll. <3

  1. Hej Dofie,
   Inom kort kommer jag att medverka i en podd här på allt för föräldrar där vi skall diskutera barn och skilsmässan. Kommer att återkomma på bloggen om när… Då skall vi beröra alla dess lika ämnen kring en separation.

 3. Hej, vore mkt tacksam om du kunde länka till utdraget från Landstinget. Har försökt googla mig fram men hittar inte. Tack på förhand.

 4. Jag läste artikeln och det lyser igenom vilken respekt ni har för varandra. Gert växte i mina ögon med svaren han gav.
  Min man och jag har varit tillsammans i 25 år nu. Träffades när jag var 17. Och det går självklart upp och ned i förhållandet. Vi pratar mycket och är mycket fysiska med varandra kramas och ger närhet. Samtidigt som det är viktigt med egentid. Så förhållanden är inte bara lätta.
  Fortsätt med er dialog som verkar funka bra. Så kommer Figaro få det bästa av två världar. Kram Maria

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.