Smulan är en ärlig och härlig trebarnsmamma som skriver i dagboksform om vardagen och livet med dess toppar och dalar. Många tankar och funderingar rymms också här, liksom tips och trix och annat pyssel och oväntade överraskningar. Alltihop är kryddat med en nypa humor.

Därför frågar jag om du tar mediciner

När jag har en ny PT-kund börjar vi alltid med ett möte för samtal. Dels för att lära känna varandra men också för att jag på bästa möjliga sätt ska kunna hitta exakt det där som kommer att hjälpa kunden att nå sina mål och önskningar vad det gäller hälsa. För att kunna göra det, ställer jag en hel del frågor och bland annat tar jag upp en fråga som handlar om medicinering. Det kanske kan te sig helt och hållet onödigt för många, men det är faktiskt både viktigt och intressant! Det kan ju till exempel handla om att en person har diabetes. Då måste jag ha detta i åtanke när man pratar kost eftersom både innehåll, tider man äter och när man eventuellt medicinerar är av stor relevans.

En annan aspekt är om man till exempel äter antidepressiva medel. Det kan ge mig en fingervisning om orsak till ett visst beteendemönster, både vad det gäller kost och träning. Och så har jag från början med mig en förståelse för var och en persons bakgrund och allmäntillstånd.

Nyligen läste jag en artikel i Aftonbladet som faktiskt var intressant i detta avseende med antidepressiva medel!

Här följer ett kort utdrag ur artikeln:

Forskare vid Umeå Universitet har för första gången undersökt beteendeförändringar hos djur från utsläpp i vattendrag nära reningsverk i svenska storstäder.

I studien återskapade man den miljö som finns i Fyrisån i Uppsala, med samma halter av det ångestdämpande läkemedlet Oxazepam. Ett hundratal abborrar fisk simma i det vattnet, medan en kontrollgrupp abborrar simmade i rent vatten.

Förändrat beteende

Abborrarna som fick i sig läkemedlet visade upp ett förändrat beteende. De blev mer aktiva, mindre sociala och mycket bättre på äta.

De blev också modiga och vågade lämna sitt stim.

– Normalt är abborrar dygnet runt väldigt rädda för att bli uppätna av större friskar. Men läkemedlet tog helt enkelt bort den oron och gjorde fisken mer våghalsig och glupsk, säger Jonatan Klaminder, miljöforskare vid Umeå universitet.

Så med detta vill jag säga att, då kan man kan förstå varför personer som äter antidepressiva mediciner kanske har svårare att motstå sötsakerna exempelvis och lockas att över huvudtaget äta mer. Jag är naturligtvis ingen expert på detta, men det låter ju faktiskt rimligt! Eller hur?!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *