claudia crowley

Claudia om barnets skolmiljö ”Lärare busvisslar i klassrummet när det inte räcker att höja rösten samtidigt som elever gapar, skriker och slåss i klassrummet”.

Lämna en kommentar