ÅZA

ANNIKA SJÖÖ: Har funderat mycket på det där med självförtroende och självkänsla på sistone. Väldigt lätt att blanda ihop de två uttrycken. Självförtroende är en människas tro på sina egna förmågor att prestera i olika sammanhang. Självkänsla handlar däremot hur man upplever sig själv som person oavsett vad man presterar eller gör.

Lämna en kommentar