atousa

Atousa har bilvit intervjuad av Radio P4 om abort och hennes uppfattning av sjukvården, då hon har uttryckt ett missnöje.

Lämna en kommentar