puff-aff

I sociala medier kan du välja vad du sänder ut och hur du väljer att uppfatta andra. Vilken typ av energi väljer du?

Lämna en kommentar