VISA ARKIV & KATEGORIER   |   SÖK
Annons

OUR ROUTINES

Michaela Deler LIVIA SJUK (1 av 1)

Med Livia så började jag införa rutiner redan efter någon månad. Med henne var det dock lättare då hon åt ersättning och var mätt på ett annat sätt än vad Valter är. Med honom kör jag fri amning vilket betyder att han ibland kan äta fem gånger i timmen och ibland går det 4 timmar mellan, det styr han själv. Livia gav jag ersättning var tredje-fjärde timme och på natten vaknade hon bara en gång för mat (runt 03.00) fram tills 3 månader och sov sen hela nätter (19.00-07.00). Trots detta ska jag försöka skriva ner hur en dag brukar se ut.

07.00 Jag går oftast upp innan någon annan har vaknat (morgonpigg). Då brukar jag fixa mitt hår, ta en dusch, borsta tänder osv. En skön stund för mig själv.

07.30 Livia vaknar och kommer upp till mig. Vi brukar plocka ur diskmaskinen, laga frukost och tända massa ljus.

08.00 Jens och Valter vaknar. Ibland sover Valter vidare och då hinner jag äta frukost ifred men det är sällan. Oftast ammar jag samtidigt som jag själv äter.

08.30-09.30 Vi klär på oss. Valter brukar ha varit vaken en timme. Ibland äter han hela den här tiden och då hinner jag inte göra annat än det och ibland äter han bara fem minuter och sitter sen nöjd i sin babysitter.

09.30-11.30 Jag brukar promenera med båda barnen och Luiza. Ibland behöver jag stanna och mata Valter men oftast inte. Jag tror att det har hänt typ en gång bara så inte alls ofta. Annars sover han i vagnen. Livia är oftast vaken hela promenaden nu för tiden, hon sover en gång senare på dagen i stället.

11.30-13.00 Vi äter lunch, antingen ute eller hemma. Livia äter det jag äter och Valter brukar fortsätta sova.

13.00-14.30 Livia sover, Valter äter. Den här tiden slår aldrig fel. Valter vill oftast äta hela hela tiden just precis då, vilket passar bra då Livia ofta sover.

14.30-15.00 Livia äter mellis, Valter somnar.

15.00-17.00 Livia leker oftast hemma eller ute om vi träffar några. Valter äter och är ofta vaken till och från.

17.00-18.00 Middag. Livia äter det vi äter. Efter middagen brukar Jens bada Livia och jag badar Valter, sätter på pyjamas och varvar ner.

18.00-19.00 Livia leker lite, läser bok, kollar iPad osv. Jag ammar ofta Valter som den här tiden aldrig känns riktigt nöjd. Kvällarna är ofta amningsmaraton, inte alltid men ofta.

18.00-1900 Livia plays in her room, read books or look at the iPad etc. I often breastfeed Valter who never feels pleased this time of the day. My evenings are often a breastfeeding marathon, not always but often.

19.00-19.30 Livia får ersättning och ligger i sängen med antingen mig eller Jens och kollar på stjärnlampor i taket som hon har fått. När hon druckit upp släcker vi och hon lägger sig i sin säng och jag eller Jens bredvid tills hon somnat.

19.30-22.00 Amningsmaraton ibland, mer sällan nu för tiden. Valter brukar somna runt 20.00 och sover i sin vagga med oss i vardagsrummet tills vi går och lägger oss och bär in honom. Jag är så trött på kvällarna så brukar ligga i sängen redan 22.00.

00.30-01.00 Valter vaknar om han somnat runt 20.00, om han somnat senare brukar han i stället vakna vid 02.00. Jag liggammar honom en stund och sen byter jag hans blöja i sängen. Jag matar honom lite innan så att han inte är vrålhungrig och börjar skrika, då väcker han Livia (vi sover alla i samma rum). Efter blöjbytet liggammar jag igen och båda somnar.

05.30-06.00 Valter vaknar igen och vi upprepar proceduren med amning, blöjbyte och amning. Efter det brukar jag inte riktigt somna om utan ligger mest och vilar tills klockan blir 07.00 och jag går upp.

Som sagt så varierar dagarna lite men såhär ser dom ut på ett ungefär. Hur ser era dagar ut med era små? Har ni fått in rutiner? <3

//With Livia I started to implement routines after only one month. Although with her it was easier since she had baby formula and was satisfied in a totally different way than Valter is. With him I let him eat when ever he wants which means that he sometimes eats five times in an hour and sometimes it is four hours between, he controls that himself. I gave Livia the baby formula every third-forth hour and she only woke up one time during the nights for food (around 03.00 am) until she was 3 months old when she started to sleep through the nights (07.00 pm – 07.00 am). In despite of this i´m going to try to write down how a day looks like for us. 

07.00 am I often get up before anyone else is awake (I´m a morning person). Then I use to fix my hair, take a shower, brush my teeth etc. A nice moment for myself.

07.30 am Livia wakes up and come up to me. We use to empty the dishwasher, make breakfast and light up a lot of candles.

08.00 am Jens and Valter wakes up. Sometimes Valter sleeps longer and then I have the time to eat my breakfast in peace and quite but thats not that often. I usually breastfeed the same time as I eat.

08.30-09.30 am We get dressed. Valter use to have been awake for an hour. Sometimes he eats through the whole time and then I don’t have the time to do anything else then that and sometimes he eats for only five minutes and then sits in his babysitter.

09.30-11.30 am I use to take a walk with the kids and Luiza. Sometimes I need to stop and feed Valter but mostly not. I think that have happened just one time so not that often. Otherwise he sleeps in the stroller. Livia is mostly awake during the whole walk now a days, she sleeps one time later during the day instead.

11.30 am-01.00 pm We have lunch, either out ore at home. Livia use to eat what I eat and Valter use to continue with his sleeping.

01.00-02.30 pm Livia sleeps, Valter eats. This time is always the same. Valter often wants to eat constantly during this time, with is perfect since Livia often sleeps.

02.30-03.00 pm Livia eat some snacks, Valter falls asleep.

03.00-05.00 pm Livia plays at home or outside if we meet some other people. Valter eats and are awake now and then.

05.00-06.00 pm Dinner time. Livia eats what we eat. After dinner Jens use to give Livia a bath and I do the same with Valter, put on pyjamas and cool down.

06.00-07.00 pm Livia plays in her room, read books or look at the iPad etc. I often breastfeed Valter who never feels pleased this time of the day. My evenings are often a breastfeeding marathon, not always but often.

07.00-07.30 pm Livia gets her baby formula and lays in bed with either me or Jens and watch the light-stars in the ceiling caused by a lamp she got a while ago. When she had drunk up we turn the light of and she lays in her bed with me or Jens right next to her until she falls asleep.

07.30-10.00 pm Breastfeeding marathon sometimes, not that often now a days. Valter use to fall asleep around 08.00 pm in his cot with us in the living room before we take him with us in to the bedroom. I´m so tired in the evenings so I use to be in bed around 10.00 pm.

00.30-01.00 am Valter use to wake up if he had fallen asleep around 08.00 pm. If he had fallen asleep later he use to wake up around 02.00 am instead. I use to breastfeed him laying down for a while and then I change his diaper in bed. I feed him a bit before I change the diaper so that his not so hungry and starts to scream when I do, then he wakes Livia up (we all sleep in the same room). After the diaper change I breastfeed him laying down again and both of us falls asleep. 

05.30-06.00 am Valter wakes up again and we do the same procedure with breastfeeding, diaper changing and breastfeeding. After that I don’t really fall back to sleep, instead I just rest for a while until the time turns 07.00 am and then I go up and start my day. 

As I said before the days variates a bit but this is what they look like most of the time. How does your days look like with your babies? Do you have any routines? <3


Annons

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste uppdateringar från mig