VISA ARKIV & KATEGORIER   |   SÖK

Separera utan bråk

Separera utan bråk

Rubriken kanske är aningen missvisande här i och med att de flesta separationer – oavsett om det handlar om gifta par eller par i ett samboförhållande – har ett visst mått av ilska och irritation bakom sig. Det är få par som skiljs åt helt i samförstånd; men av dem som de facto gjort just det finns det mycket att lära. Först och främst – en separation eller en skilsmässa är aldrig enkel att genomföra; ofta har två personer vigt sina liv åt varandra och om det dessutom finns barn med i bilden så blir det ännu tuffare.

Det man ska veta här är att det är ett svårt val att göra som förälder och många väljer här – trots att kärleken svalnat – att hålla ihop för barnens skulle; något som kan vara bra men också sluta i ren katastrof. Barn vet nämligen mer än vad man tror och kan snappa upp små subtila signaler på att något är fel mellan föräldrarna och gärna också – tyvärr – ta på sig skulden och tro att det handlar om dem. Något som med alla medel måste förhindras och detsamma om förhållandet faktiskt spricker – föräldrarna måste klart och tydligt göra klart för barnen att felet inte ligger hos dem utan att det enbart handlar om mamma och pappa.

Detta är oerhört viktigt och det som den här texten handlar om – vid en separation så måste man våga ta hjälp. En dialog är alltid A och O och föräldrarna måste lösa sina förehavanden innan barnen börjar känna skuld. Visst – det kan vara svårt att exempelvis vid en otrohet behandla den andra parten korrekt och det kan vara svårt att tänka rationellt då hela ens liv rämnar.

Undvik en vårdnadstvist

Men, man måste som förälder ändå inse att den smärta man själv känner inte ens är i närheten av det som barnen går igenom och därför måste man också tänka vuxet och rationellt. Det som ska tilläggas här är att inte alla separationer går att lösa utan konflikt; i fall där någon kriminell handling begåtts, där svåra missbruksproblem finns eller där incest förekommit så är det så att en vårdnadstvist måste ske.

Det handlar alltså om att den ene föräldern stämmer den andra för att få ensam vårdnad om barnen och detta blir då således det vi kallar en vårdnadstvist. En vårdnadstvist av dessa anledningar måste också ske då den ene föräldern klart och tydligt visat sin olämplighet. En vårdnadstvist kan dock ske även då andra anledningar och orsaker kommer in i bilden och det är dessa som i många fall skulle lösas just med en bättre dialog. Drar man det så långt som till en vårdnadstvist där orsaken är exempelvis otrohet; ja, då kommer förmodligen också barnen att ta skada av detta. Det är nämligen ingen enkel procedur att lösa en vårdnadstvist och ingenting som görs i en handvändning.

Här kan man ta den hjälp som hemkommunen är skyldigt att erbjuda i form av en terapeut och prata igenom, ventilera, gå igenom alla alternativa lösningar och hitta en väg ut på det sättet. Låt det ta tid och forcera inte fram beslut baserade på egna hämndbegär – sätt barnen i första rummet. Agera vuxet.

Kommentera

    För att få de senaste uppdateringarna