Etikettarkiv: Lars H Gustafsson

Text om inskolning av barnläkare

  • Barn under tre år är i en känslig ålder, då mycket händer. De har fortfarande svårt att tydligt berätta hur de upplever sin omvärld. På en förskola för de allra minsta ställs därför särskilt stora krav. Barngruppen får inte vara för stor – inte större än 12-13 barn. Det måste finnas tillräckligt med personal, som måste vara välutbildad. Den mest kompetenta personalen ska arbeta med de minsta barnen!
  • Att ta steget från hemmet till förskolan är en stor och omvälvande händelse i ett litet barns liv. Invänjningen måste ske successivt och individualiseras efter varje barns behov. För några barn går det snabbare, för andra långsammare. Den schematiska tredagarsinvänjning som nu blivit något slags standard på sina håll är inte att rekommendera för flertalet barn. (Det jag har sagt hela tiden.)
  • Små barn behöver fortfarande mycket tid tillsammans med sina föräldrar – och inte bara tid då både barnet och föräldrarna är trötta. Om föräldrarna har möjlighet är det därför bra om man under den första tiden kan begränsa vistelsetiden på förskolan. Ett riktmärke kan vara 4-6 timmar per dag. Fungerar allt bra kan tiden sedan utökas något. Men inget barn bör ha en vistelsetid som överstiger en vuxen arbetsvecka (40 timmar).
  • Barn är olika, föräldrar har olika förutsättningar och förskolor fungerar olika. Därför är det svårt att ange alltför bestämda riktlinjer. Det bästa är om föräldrarna och förskolans personal tillsammans kan komma fram till hur barnets dag på förskolan ska se ut. Barnets bästa ska då alltid sättas i främsta rummet. Organisationen bör vara så flexibel att förskolans och föräldrarnas behov kan anpassas till barnets – inte tvärtom!             

 

Skrivet av Lars H Gustafsson som är barnläkare.

Intressant text tycker jag. Vad tycker ni? 

Malmö-20130802-01615

Det finns ingen som kommer kunna säga åt mig att gå innan jag ser att min dotter är redo. Många tycker säkert jag är pjåskig men det står jag fantamaj för! Det är hemskt att säga det men jag kanske är just pjåskig för jag vet hur det går till på vissa förskolor.