vivianne_karlekvidforstaogonkastet

Vivianne skriver om sin syn på kärlek vid första ögonkastet och menar att det inte existerar, varken när det gäller barn eller partner. Håller ni med eller har ni upplevt annat?

Lämna en kommentar