Intressanta saker om familjelivet!

Grundförstärkning och pålning

Ve och fasa!

Det har uppstått sprickor i grunden.

Sprickor i grunden

Har du upptäckt sprickor i husgrunden? Vad gör man åt det? Är det bara att spackla igen? Vi hade nyligen ett problem med detta. Jag kommer att gå igenom hur dessa sprickor uppstår och vad man kan göra åt saken.

Vad orsakar sprickor i grunden?

Det som ligger bakom (eller snarare under) sprickorna är mark som redan var eller har blivit för svag för att bära byggnadens vikt. Det kan vara så att marken är svagare på ena sidan av huset än på den andra och därmed sjunker en hörna snabbare än andra, vilket skapar en brytning i grunden.

När huset sjunker ner i marken på det viset kallas det för sättning, det vill säga att huset ”sätter sig”. Sättningar kan uppstå på grund av att markens bärighetsförmåga försämras på grund av att jordens förhållanden förändras, till exempel på grund av andra konstruktioner, vibrationer från närliggande vägar/järnvägar, växande rötter från träd eller andra växter, eller att marken påverkas av t.ex. fukt eller temperaturskillnader. Jorden sväller när det blir varmt och krymper ihop (kompakteras) när det är kallt.

Det behöver inte innebära någon katastrof i form av allvarliga, permanenta skador – så länge man åtgärdar sättningarna i tid. Så fort du lägger märke till sprickor (som är större och djupare än ett par millimeter) så bör du utföra en sättningsinspektion (eller rättare sagt anlita en besiktningsman som kan göra det åt dig).

Vad kan man göra åt saken?

Om sprickorna beror på sättningar så måste grunden och/eller marken under den förstärkas, samtidigt som den försjunkna delen av huset bör lyftas upp till samma höjd som resten av byggnaden (så att brytningen elimineras). Detta kan göras på ett par olika vis, men vissa metoder är betydligt enklare, snabbare och billigare än andra.

Pålning

Traditionellt sett så måste man gräva ut marken under platsen där problemet har uppstått och fylla igen den med material som har högre bärighet. Det kräver en hel del jobb med stora maskiner och du kanske måste flytta ut under tiden. Pålning, mer specifikt, går ut på att föra ner starka pålar i marken för att förstärka grunden och lyfta upp byggnaden. De är oftast gjorda av material som stål eller trä och slås ner i marken med hjälp av särskilda maskiner.

Geoteknisk pålning

En mer modern metod utnyttjar injektering av expanderande geopolymerer istället. Det innebär att man endast behöver borra ett par små hål där sättningsproblemet finns. Sedan för man in slangar i hålen, som injekterar en slags slurry av olika geopolymerer, som blandas, expanderar och stelnar på plats. Det är mer precist och kräver inte att man gräver upp jorden kring sättningarna. Läs mer om geoteknisk pålning.

Vad mer?

När sättningarna har åtgärdats kan du behöva spackla och måla över sprickorna, men efter det är problemet förhoppningsvis löst för alltid! Det lär åtminstone ta många, många år innan nya sprickor uppstår (och då förmodligen på en annan plats).

Det är som sagt viktigt att åtgärda sättningsproblem så snart som möjligt, inte bara för att det finns en risk att värre skador uppstår, utan även eftersom den typen av dolda fel kan sänka värdet på huset när det ska säljas. Du som säljare kan rent av bli skyldig efter husets har sålts, om skadorna rimligen anses bör ha upptäckts av dig innan du sålde.

Förhoppningsvis har du lärt dig något om sättningar, pålning och grundförstärkning – det gjorde verkligen jag!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *