Åza Brennander

Åza skriver om att göra slut, vad är värst: att bli dumpad eller att dumpa?

Lämna en kommentar