Daily Archives: 15 mars, 2019

”Ni stjäl vår framtid”

16-åriga Greta Thunberg har verkligen fått fart på detta med klimatkrisen i Sverige och världen över. Och idag deltar skolelever från över 100 länder och ca 1650 städer i en global strejk för ett bättre klimat ”Ni stjäl vår framtid”. En uppmaning till ledare och politiker världen över att behandla klimatfrågan som den akuta kris som den faktiskt är och att uppnå Parisavtalet (att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, med en ambition på under 1,5 grader). Att agera helt enkelt! Strejken arrangeras av Fridays for Future med inspiration från Greta.

Ord från Greta: ”I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det betyder att Sverige varje år stjäl 3,2 års naturtillgångar från kommande generationer. Vi som tillhör de kommande generationerna vill gärna att Sverige slutar med det.”

Två av mina barn kommer att skolstrejka för klimatet idag. Mina kids plus vääldigt många fler barn/ungdomar mellan kl 11-15 på Mynttorget. Ja de kommer att få frånvaro från skolans lektioner, men jag och min man tycker att de gör rätt. Det är positivt att våra barn vill vara med i denna strejk, en strejk som förhoppningsvis sätter lite press på politiker och får folk att bli mer medvetna och förstå att vi befinner oss i en kris. Att göra något för att bromsa den globala uppvärmningen.

Det är barnens framtid det handlar om!Greta Thunberg