svartsjukan-2

ÅZA BRENNANDER: ”Från att vi var nära att ställa in alla gemensamma semesterplaner är vi båda faktiskt mer förälskade och mer harmoniska än vi någonsin varit tidigare i vår relation och nyckeln till det hela har varit öppenhet i form av att verkligen prata med varandra, ärlighet och en vilja att från bådas håll förstå varandra men samtidigt acceptera varandras olikheter…” Läs mer >här<

Lämna en kommentar