VISA ARKIV & KATEGORIER   |   SÖK

Viraday Tablet Price (HIV-medicin) – Generisk Atripla Köp online från Indien

Viraday Tablet Price

HIV (humant immunbristvirus) är ett virus som riktar sig mot celler i kroppen som hjälper det att motstå patogener, vilket gör en person mer mottaglig för andra infektioner och sjukdomar. Om HIV inte behandlas kommer det att utvecklas till AIDS (förvärvat immunbristsyndrom). AIDS är ett sent stadium av HIV-infektion där kroppens immunsystem har skadats allvarligt av viruset.

När en person med hiv har utvecklats till aids betyder det att:

1. Deras CD4-cellantal sjunker till mindre än 200 celler per kubikmeter blod (200 celler / mm3). (CD4-räkningar varierar från 500 till 1600 celler / mm3 hos personer med ett stabilt immunsystem.) ELLER
2. Oavsett deras CD4-antal, utvecklar de en eller flera opportunistiska infektioner.

Om du vill buy viraday online har du kommit till rätt ställe. Bry dig inte leta någon annanstans. Våra kunders hälsa och välbefinnande är mer kritiska för oss än nytta. På Drugssquare Pharmacy är Viraday tablet price det mest konkurrenskraftiga.

Att leva med HIV är nu möjligt tack vare medicinska framsteg. Viraday är ett läkemedelsnamn som används för att behandla hiv hos både vuxna och barn.

Produktinformation

 • Varumärke: Viraday
 • Sammansättning: Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovir DF
 • Tillverkad av: Cipla Ltd.
 • Form: Tablett
 • Styrka: Efavirenz 600 mg, Emtricitabin 200 mg och Tenofovir Disoproxil 300 mg
 • Förpackning: 30 tabletter i ett paket

Viraday, även känd som antiretroviral terapi, är en HIV-behandling som kombinerar två eller flera mediciner. Införandet av antiretroviral trebehandlingsbehandling markerade en vändpunkt i historien om HIV-behandling. Antiretroviral behandling är effektiv mot HIV. Det förhindrar HIV från att föröka sig i blodet, minskar virusbelastningen (mängden HIV-kopior i blodet) och förbättrar immunsystemets funktion genom att öka antalet CD4-celler, vilka är immunceller som HIV riktar sig mot. Det fördröjer och hämmar utvecklingen av steg 3 HIV, även känd som AIDS, förhindrar överföring, minskar svårighetsgraden av komplikationer och ökar överlevnadsgraden. Det håller också virusantalet lågt i blodet.

Viraday kan användas ensamt som en komplett behandlingsregim (plan). Det kan också användas med andra mediciner. Den kommer i form av en enda tablett som innehåller tre läkemedel:

 1. efavirenz (600 mg), som är en icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI)
 2. tenofovirdisoproxilfumarat (300 mg), som är en nukleosidanalog omvänd transkriptashämmare (NRTI)
 3. emtricitabin (200 mg), som också är en nukleosidanalog omvänd transkriptashämmare (NRTI)

Köp Viraday Online – Generisk HIV-läkemedelsleverantör från Indien

Vi ”Drugssquare Pharmacy” har varit en välkänd exportör och säljare av ett kvalitetsgodkänt sortiment av receptbelagda och OTC-läkemedel sedan 2012. Vi har läkemedel mot cancer, hepatit, HIV / AIDS, diabetes, erektil dysfunktion, artrit och andra sjukdomar. som säljs under olika varumärken. Våra läkemedel och läkemedel har utvecklats av framstående yrkesverksamma som använder certifierade kvalitetsingredienser enligt de fördefinierade standarderna för medicinsk sektor i vår hygieniska anläggning. Vi kan leverera i tid för brådskande beställningar mottagna av våra kunder utan att kompromissa med deras kvalitet. Våra produkter är väl förpackade för att skydda dem från någon form av kontaminering, behålla sina egenskaper och förlänga deras hållbarhet.

För mer information, besök här –

Webbplats – https://www.drugssquare.com
E-post – info@drugssquare.com
Telefon & Whatsapp – + 91-9958550955
24/7 livechatt

Kommentera

Natco Velpanat – Velpatasvir 100 mg and Sofosbuvir 400 mg Tablet Buy Online for Hepatitis C Treatment

Velpanat

Varumärke: Velpanat
Internationellt handelsnamn: Epclusa
Tillverkningsföretag: Natco
Sammansättning: Sofosbuvir & Velpatasvir
Recept krävs: Ja
Förpackning: 28 tabletter
Kategori: Hepatits C

Vad är Velpanat Tablet?

Velpanat tablett (varumärken Sofosbuvir och Velpatasvir) är ett mest infektionsmedel. Producerad av Natco är en sammanslagning av Sofosbuvir och Velpatasvir två antivirala läkemedel. De arbetar för att utrota hepatit C-viruset. Blodet tappar mängden hepatit C-virus under en tidsperiod i en kropp.

Användning av läkemedlet:

Kronisk hepatit C-virus (HCV) -infektion behandlas mycket väl med Velpatasvir 100 mg och Sofosbuvir 400 mg. Det rekommenderas starkt att du konsulterar din läkare innan du tar just detta läkemedel.

Dosering och administrering:

För det första, ta medicinen enligt ordination av din läkare. Håll dig till längden och kvantiteten enligt din läkare. Svälj den som helhet med vatten. Det rekommenderas starkt att du inte bryter in, krossar eller tuggar det. Du kan antingen ta det med eller utan mat. ”Konsultera din läkare” för bästa resultat. Intag inte läkemedlet utan att rådfråga din läkare eftersom det kan skada ditt hälsosystem.

Velpanats biverkningar:

Även om fördelarna med velpanat är en lång lista, finns det verkligen några biverkningar av läkemedlet också. Det är viktigt för dig att veta om dessa biverkningar. Låt oss ta en titt.

Några av de vanligaste biverkningarna av Velpanat Tablets inkluderar:

Huvudvärk, diarré, sömnlöshet, förlust av nöje eller intresse, brist på hunger, illamående
Utslag
Du läste precis de milda biverkningarna av läkemedlet. Här är några allvarliga biverkningar.

Andfåddhet, obehag i bröstet, smärta i bröstet, ovanlig trötthet, svimning, yrsel

Var kan jag köpa Velpanat online?

Internet är fullt av webbplatser som förser dig med detta läkemedel under hela året. Drugssquare är en internationell läkemedelsleverantör, exportör av Velpanat i USA (USA), Kina, Ryssland, Storbritannien (Storbritannien), Kanada, Filippinerna, Thailand, Kambodja, Singapore, Malaysia, Australien, Vietnam, Sydafrika, Hong Kong , Kuba, Rumänien, Polen, Lettland, Bulgarien, Sydkorea, Jordanien, Ecuador, Dubai (UAE), Brasilien, Nigeria, Ghana, Peru, Irland, Spanien, Egypten, Mexiko, Cypern, Turkiet, Indonesien, Ukraina, Vitryssland och andra länder. Vi tror på läkning. If you want to view Velpanat Tablet price, gör en beställning hos oss idag så levererar vi den till din destination. Vårt apotek har försökt förbättra livet för patienter med hepatit c genom att tillhandahålla generic hepatitis medicine till rejäla rabatter.

Kontakta oss

E-post – support@ondemandint.com

Ring – + 91-9643460171

 

 

Kommentera

Buy Rioteph 1mg Tablets Online in Thailand | Lowest Price | Cipla Hypertension Medicine

Rioteph 1mg online är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni (högt tryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna). Pulmonell arteriell hypertoni kan orsaka andfåddhet, trötthet, yrsel, bröstsmärta och svullnad i anklar och ben. Det orsakas av förtjockning av artärernas väggar som försörjer dina lungor vilket gör det svårt för blod att komma igenom. Rioteph Tablet slappnar av blodkärlen och kan hjälpa till att sänka blodtrycket i dina artärers lungor. Du kommer att kunna utföra dina dagliga aktiviteter lättare och känna dig mindre trött eller yr.

Rioteph (Riociguat)1mg tablet

Varumärke : Rioteph
Sammansättning : Riociguat
Tillverkad av : Cipla Ltd
Styrka : 1 mg
Förpackning : Strip of 10 Tablets

Hur du använder Rioteph Tablet
Ta detta läkemedel i den dos och varaktighet som din läkare har rekommenderat. Svälj det som helhet. Tugga inte, krossa eller bryt inte den. Denna tablett kan tas med eller utan mat, men det är bättre att ta den vid en fast tid. (mer…)

Kommentera

Buy Rioteph 0.5 mg online – PAH-medicin | Cipla Riociguat tablettleverantör från Indien

Buy Rioteph 0.5 mg online

 

Rioteph 0.5 mg tablett, ett FDA-godkänt oralt läkemedel, används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni hos vuxna. Rioteph 0.5 mg tablett är också godkänd för patienter med kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension som är återkommande / ihållande efter kirurgisk behandling eller inoperabel.

Produktinformation

Varumärke – Rioteph
Sammansättning – Riociguat
Tillverkad av – Cipla Ltd.
Styrka – 0.5 mg
Form – surfplatta
Förpackning – Remsa med 10 tabletter
Ursprungsland – Indien

Riociguat kommer som en tablett att ta genom munnen. Rioteph 0.5 mg tablett kan tas med eller utan mat, men det är bättre att ta det vid en fast tid.

Verkningsmekanism för Rioteph Riociguat-tabletten

Riociguat” – en löslig guanylatcyklasstimulator som är en aktiv ingrediens i Rioteph 0.5 mg tablett, fungerar genom att koppla av och vidga blodkärlen i lungorna så att blodet kan strömma lättare.

Varning / försiktighetsåtgärder När du tar Rioteph tablett

Rioteph kan orsaka allvarliga fosterskador om det tas under graviditeten. Kvinnor får inte vara gravida när de börjar Rioteph eller bli gravida under behandlingen. Patienter med svår leversjukdom ska inte ta Rioteph. Patienter med svår njursvikt eller i dialys bör inte ta Rioteph.

”Rioteph 0.5 mg ska inte användas i kombination med nitrater eller kväveoxidgivare, fosfodiesterashämmare” såsom sildenafil, tadalafil eller vardenafil eller ospecifika fosfodiesterashämmare, såsom dipyridamol eller teofyllin.

Buy Rioteph 0.5 mg online – Generisk Riociguat-leverantör från Indien

Baserat i New Delhi, Indien, tillkom vi 2012, Drugssquare.com är en leverantör och distributör av Rioteph 0.5 mg tablett och andra Riociguat-märken. Vi tillhandahåller generiska läkemedel för högt blodtryck till rimliga priser. Dessa produkter levereras till våra kunder inom den planerade tidsramen tack vare vårt pålitliga logistiklag.

Kontaktuppgifter –

Webb – https://www.drugssquare.com
Ring / Whatsapp – + 91-9958550955
Mejla oss – info@drugssquare.com
24/7 livechatt

Kommentera

Sunixar 25 mg Capsule Price – Köp Sunitinib online från Indien

Buy Sunixar 25 mg Online

Sunixar är indicerat för behandling av gastrointestinala stromala tumörer (GIST), avancerad njurcellskarcinom (RCC) och avancerade bukspottskörteln neuroendokrina tumörer (pNET).

Sunitinib – En oral multi riktad receptortyrosinkinas (RTK) -hämmare i Sunixar 25 mg kapsel, verkar genom att bromsa aktiviteten hos dessa proteiner (tyrosinkinas). Dessa proteiner kan vara onormala och få celler att växa för snabbt, vilket leder till cancer. Sunitinib sänker effekten av dessa proteiner, det minskar tillväxten och spridningen av cancer.

Buy Sunixar 25 mg online Drugssquare Pharmacy erbjuder ett brett utbud av generiska cancerläkemedel. Patienter från hela världen förlitar sig på Drugssquare för att hjälpa dem att hitta bättre kunskap och kostnader för sina recept. Det är därför du inte behöver vara orolig för Sunixar 25 mg price. Vårt uppdrag är att hjälpa cancerpatienter att leva långa och aktiva liv.

 • Varumärke – Sunixar
 • Sammansättning – Sunitinib
 • Tillverkad av – Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.
 • Styrka – 25 mg
 • Doseringsform – kapsel
 • Förpackningsstorlek – Förpackning med 7 kapslar

Dosering/administrering – Ta Sunixar enligt din läkares instruktioner. Det kan administreras med eller utan mat.

Försiktighetsåtgärder/varningar – Innan du tar Sunixar 25 mg tablett ska patienter med sådana störningar kontakta sin läkare. Dessa inkluderar: Hjärtproblem, högt blodtryck, blödningsproblem, njurproblem, sköldkörtelproblem, diabetes, nyligen genomförd kirurgi, graviditet eller amning, allergisk reaktion.

Korrekta samtal om din personliga historia bör äga rum mellan dig och din läkare.

Förvaring och hantering – Sunixar ska förvaras i originaletiketten med förpackning vid rumstemperatur och torrt. Spola inte ner läkemedlet på toaletten eller släng det i papperskorgen.

Sunixar 25 mg kapsel, Sunitinib Brands till överkomligt pris Drugssquare är ett snabbt växande onlineapotek som ger människor möjlighet att köpa mediciner från bekvämligheten hemma 24/7 och 365 dagar om året. Vi underlättar en bekväm köpupplevelse var som helst, du kan handla hemifrån, på kontoret eller till och med på väg tillbaka från läkaren. Beställningar levereras till din tröskel.

Fraktländer – Vi levererar Sunixar 25 mg Sunitinib kapslar i USA, Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Australien, Singapore, Filippinerna, Malaysia, Nigeria, Sverige, Thailand, Sydkorea, Saudiarabien, Sydafrika, Rumänien, Indonesien, Japan, Vietnam, Ryssland och andra internationella marknader.

Oavsett om du har en fråga om våra produkter eller vill prata med oss ​​om något annat, hjälper vi dig gärna. Du kan nå oss via telefon (+ 91-9958550955), e-post (info@drugssquare.com) eller 24/7 livechatt.

Kommentera

  För att få de senaste uppdateringarna