En till Allt för föräldrar webbplats

Annons

Islam födelse

Hz. Muhammad föddes 571 i Mecka. Hans far är Abdullah och hans mamma är Amine Hatund. På grund av sin moral och pålitlighet kallades han Muhammad-ul-Emin (pålitlig person). När han förlorade sin mor och sin far i en tidig ålder, uppfostrades han först av sin farfar Abdul-Muttalib och sedan av sin farbror Abu-Talib. Han var en herde i sin ungdom, bedrev handel och när han var tjugofem år fortsatte han sin affärsverksamhet. Han gifte sig med Hatice. Hz. Muhammad motsatte sig orättvisa, drickande och dyrkade avgudar som inte gillades av Mekas livsstil. Av denna anledning åkte han ofta till Hira-grottan nära Mecka. När han var fyrtio sänktes den första uppenbarelsen till honom av uppenbarelsens ängel i Hiras grotta. Denna uppenbarelse är 'Läs i din Herrens namn från pilens skapare och med denna uppenbarelse kom han ner i profeten. (610) Hz. Muhammad är Allahs tjänare och budbärare först som sin fru Hz. Han berättade för Khatija och bjöd in honom till den sanna religionen. Sedan sonen till sin farbror Hz. Ali, Zadid och hans nära vän Hz. Han bjöd in Ebubekir till islam. Dessa var de första kända muslimerna. Hz. När Muhammad försökte i hemlighet sprida islam, som förespråkade jämlikhet och tolerans, fick han en reaktion från Mecka, och han emigrerade till Madinah (622) för att sprida islam snabbare. Grunden för den islamiska staten lades med den muslimska Hijra till Medina, och muslimerna fick en fredlig miljö för att befria sin religion från Mecka. Med Hijra accelererade spridningen av islam och denna händelse accepterades som början på den islamiska kalendern. Efter Hijra fanns det några krig mellan muslimer och Mecka. De viktigaste av dessa strider är Badr, Uhut och ett försvarskrig, diken.
Slaget vid Badr (624): Detta är muslimernas första seger. Profeten Muhammeds auktoritet och tillförlitlighet har ökat.
Slaget vid Uhut (625): Mekanerna som ville hämnas slaget vid Badr attackerade muslimerna och besegrade muslimerna. Även om Mecka vann, fick de inget resultat från detta krig.
Trench War (627): Makkah hedningar attackerade Medina med stor kraft för att få ner den definitiva kuppet till muslimer. Muslimer grävde skyttegravar framför staden för försvar. Grävkrig tog sitt namn från dessa skyttegravar. Mekkanerna förlorade kriget och erkände fullt ut existensen av muslimer.
Ett år efter dessa krig undertecknades ett 8 Hudaybiye Peace-fördrag ”628 mellan muslimer och mekanska hedningar för att förhindra att partierna slåss. Med detta fredsfördrag undertecknat erkände mekanerna officiellt sin existens genom att underteckna fred med muslimerna. Men vid kränkningarna av Meccas fred mot Hudaybi, marscherade muslimer mot Mekka 630 och erövrade staden och rensade Kaaba från avgudar. Den islamiska världen Hz. Efter Muhammeds död 632, gick han in i de fyra kalifernas period.
Denna information citeras från det dini forum . Det översattes via Translate.
Annons

islamisk historia

Världshistorien har varit värd för religioner som kristendom och judendom. Islam är den sista av de religioner vi talar om, och det är en religion som ursprungligen kämpar endast för de värderingar och övertygelser de tror på, men som alltid är försonliga. Islams födelseort är den arabiska halvön som täcks av de syriska och palestinska öknarna öster om Persiska viken i väster, Röda havet i söder, Arabiska havet i norr. Vid tidpunkten för islams födelse var den största staten i Mellanöstern det bysantinska riket, och efter Byzantium var sassaniderna de mest mäktiga i regionen. Perioden före islam, där människor dyrkar avgudar och begraver flickor som är levande i arabiska länder, kallas okunnighetens period. Under okunnighetens period, den viktigaste regionen i Arabien, styrde Hijazda-stammarna stadstaterna, och ett religiöst utrymme fylldes med stora avgudar i Kaaba. Araberna som var i ständigt krig kämpade inte under de månader som kallades haram, de organiserade underhållning, tävlingar och handel på mässorna som de etablerade. Folket som bodde på den arabiska halvön delades upp i beduin och civiliserades. Beduinerna var nomadiska människor som bodde i tält i öknarna. Civilisationer, å andra sidan, var människorna som bodde i städerna. Denna period; det var en period där intressekonflikter, orättvisa, mord och naturligtvis många haram ansågs vara legitima. Eftersom kvinnor köptes och såldes som varor värderades inte flickor och användes som slavar. Islams födelse är kort och kortfattad, vänner. Krigarna händer bakom dessa frågor.

Denna information citeras från en islami forum webbplats.

Annons
annons