Tips om förskolan

Hittade bra information gällande förskolor på Liberos sida. Bra tips att veta/fråga skolorna när det gäller ert första barn. Jag har gjort en kort sammanfattning nedan…

1. Hitta den rätta förskolan för ert barn. Det finns: Kommunal förskola, Föräldrakooperativ och andra drivs som personalkooperativ eller ideell förening. Sista alternativet är Familjedaghem/dagmamma. All information om vart dessa finns samt vad de har för inriktning finns att hitta på er kommuns sida. När det gäller de som bor i Göteborg så finns länken här: Göteborg Förskolor

 

2. Boka tid hos den förskolan ni är intresserade av och ställ dessa frågor: Hur många pedagoger/personal är det per barn? Ju fler desto bättre. 
• Hur hög är personalomsättningen? Om personalomsättningen är låg kan det betyda att de anställda trivs på jobbet. 
• Vad lägger man särskild vikt vid, finns det någon speciell pedagogik? 
• Hur ser inom- och utomhusmiljön ut? 
• Har du som förälder möjlighet att få inflytande och i så fall hur? 
• Finns det syskongrupper eller åldersblandade grupper? 
• Hur brukar en inskolning gå till, är du välkommen att påverka hur ni vill ha den?

 

3. Viktig Fakta: Skolverket rekommenderar grupper med max 12 småbarn som är 1-3 år på tre heltidsanställda pedagoger. För 4-5-åringar är rekommendationen max 15 barn per grupp. 
Det är upp till varje kommun att besluta om hur många barn varje förskolan ska ta emot, så grupperna är inte sällan på 16-17 barn, eller ännu fler i storstäderna. Studier har dock visat att större grupper innebär nackdelar även om man försöker kompensera med fler vuxna.

 

När ni har gjort allt detta så ska ni självklart gå efter det som passar ert barn bäst! Och känn efter om personalen och omgivningen på skolan gav er en bra känsla.