Monthly Archives: december 2020

VAD ÄR ANTIPLAGIAT OCH HUR FUNGERAR DET?

Många författare, textförfattare och studenter är intresserade av vad plagiatkontroll är och hur det fungerar. I den här artikeln bestämde vi oss för att svara på de mest populära frågorna från våra kunder. Nu kan du få exakt svar på din fråga om du läser artikeln till slut.

Vad är anti-plagiering?

Antiplagiat är ett unikt projekt som utvecklades i början av 2000-talet. Detta är ett mjukvarupaket, vars essens är analysen av texter i öppna källor och deras jämförelse med den markerade texten. Systemet lanserades 2004-2005.

I slutet av 2018 använder 95% av utbildningsinstitutionerna i olika länder plagieringskontroll i sin praktik. Anti-plagieringstestning är inte obligatorisk i utbildningen, utan används uteslutande på frivillig basis som en grund för att stärka elevernas kunskaper. Införandet av antiplagiatsystemet orsakar emellertid omfattande kontroverser i samhället, det finns ännu ingen bekräftelse på att utbildningen har förbättrats efter införandet av antiplagiatsystemet.

ruki_4377

Vem uppfann anti-plagiering?

Det finns en stor missuppfattning att systemet mot plagiering infördes av staten och i synnerhet utbildningsministeriet. Detta är helt fel. Antiplagiat är ett privat projekt av initiativtagare, entreprenörer, som lanserades av projektet med samma namn.

Det vill säga att anti-plagiering bara är ett program som utvecklats av vissa företagsamma personer, som i alla företagande aktiviteter, vars huvudsakliga mål är att tjäna pengar. I den här frågan finns en intressant åsikt om ämnet ”Kontrollera texten för antiplagiering: inte lagligt” – var noga med att läsa den. Idag är anti-plagiat-systemet installerat på många universitet. Företagens årliga omsättning uppskattas till miljoner.

Efter uppkomsten av det första anti-plagiat-systemet började andra program för kontroll av lån uppträda aktivt.

Hur fungerar anti-plagiering?

Programmet analyserar den uppladdade texten med material i öppna källor med hjälp av en speciell algoritm. Efter genomförd analys visar programmet resultatet av kontrollen.

Programmet – analyserar främst textfiler som är tillgängliga på Internet (färdiga abstrakter, uppsatser och annat material) – det är därför som detta system rekommenderas för testning vid universitet, där tyngdpunkten ligger på studentarbete.

Varför behöver du anti-plagiering?

Det främsta syftet med anti-plagiat-systemet är att kontrollera dokumentet för lån. Enkelt uttryckt analyserar Antiplagiat-systemet texten som laddas in i det, och i form av en rapport ger resultatet, nämligen andelen ursprungliga källor och andelen lånade källor.

I systemet genererar programmet en särskild rapport som anger procentandelen originalitet, citering och upplåning. Programmet anger också från vilka källor det lånade materialet togs och ger en länk till källan.

Hur kan man förbättra anti-plagiering?

För att öka anti-plagiat i texten är det nödvändigt att bara använda dina egna tankar och resonemang när du skriver texten. Om du använder andras fraser och citat, fungerar det inte för att uppnå ett högt resultat av originalitet.

Antiplagiat är dock främst programvara, som alla program, har sina brister. Dessa brister används aktivt av de som vill förbättra antiplagiarismen i deras text eller arbete.