Min familj – vi hjälper till att hantera känslor

Min familjeblogg!

my-family-essay-for-class-2

Välkommen till familjerelationsbloggen!

Här kommer vi att beskriva allt relaterat till familjen.

– Vad är familjpsykologi? Behöver makarna att studera det?

I allmänhet är familjpsykologi ett avsnitt av praktisk psykologi, vars ämne är studier av familjerelationer och tillhandahållande av psykologisk hjälp. Det är inte nödvändigt för de unga makarna att studera det. Vid behov kommer de bäst att kontakta en specialist inom detta område. Många moderna familjer behöver psykologisk hjälp, men i praktiken finns det mycket få fall av behandling. Dessutom kommer kvinnor ofta på samråd, medan det i de flesta fall finns ett behov av att arbeta med båda makarna.

– Vad borde vara viktigt när du väljer en make från din psykologiska synvinkel?

Att välja en framtida livspartner är en mycket svår fråga för någon person. Många kan inte bestämma på egen hand, så de litar helt på valet av föräldrar eller nära släktingar. Detta tillvägagångssätt är berättigat om föräldrarna inte strävar efter några smala, merkantila intressen och deras eget barn inte är ett verktyg för att upprätta och stärka sociala band. Det viktigaste kriteriet för att välja en framtida livspartner är samhället, eller åtminstone likheten mellan åsikter och prioriteringar i livet. Det är viktigt att båda makarna finner ömsesidig förståelse i de huvudsakliga världsbildspositionerna, så att de bekänner samma värderingar. Här är graden av framtidens makares förtroende för varandra särskilt viktig. Därför bör det för varje enskild make vara målmedvetet inte i den utsträckning som han själv litar på den andra, i viss utsträckning, i vilken utsträckning de litar på honom. Många psykologer anser att det är bäst att välja en livspartner från en social nivå så att den ekonomiska situationen för de som ingår äktenskap inte är för annorlunda, eftersom det i framtiden kan påverka deras liv tillsammans. Oavsett hur paradoxalt det kan låta, borde ett viktigt kriterium för att välja en make vara frånvaron av passionerad kärlek mellan en kille och en flicka, eftersom förekomsten av starka känslor i detta fall förhindrar en adekvat och sober bedömning av situationen och rätt beslut. Baserat på allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är oerhört oönskat att ingå äktenskapliga relationer endast för kärlek, det måste finnas ett element i beräkningen. så att den ekonomiska situationen för de som ingår äktenskap inte är alltför annorlunda, eftersom det i framtiden kan påverka deras liv tillsammans negativt. Oavsett hur paradoxalt det kan låta, borde ett viktigt kriterium för att välja en make vara frånvaron av passionerad kärlek mellan en kille och en flicka, eftersom förekomsten av starka känslor i detta fall förhindrar en adekvat och sober bedömning av situationen och rätt beslut. Baserat på allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är oerhört oönskat att ingå äktenskapliga relationer endast för kärlek, det måste finnas ett element i beräkningen. så att den ekonomiska situationen för de som ingår äktenskap inte är alltför annorlunda, eftersom det i framtiden kan påverka deras liv tillsammans negativt. Oavsett hur paradoxalt det kan låta, borde ett viktigt kriterium för att välja en make vara frånvaron av passionerad kärlek mellan en kille och en flicka, eftersom förekomsten av starka känslor i detta fall förhindrar en adekvat och sober bedömning av situationen och rätt beslut. Baserat på allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är oerhört oönskat att ingå äktenskapliga relationer endast för kärlek, det måste finnas ett element i beräkningen. Ett viktigt kriterium för att välja en make bör vara frånvaron av passionerad kärlek mellan en kille och en flicka, eftersom i detta fall förekomsten av starka känslor förhindrar en adekvat och sober bedömning av situationen och rätt beslut. Baserat på allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är oerhört oönskat att ingå äktenskapliga relationer endast för kärlek, det måste finnas ett element i beräkningen. Ett viktigt kriterium för att välja en make bör vara frånvaron av passionerad kärlek mellan en kille och en flicka, eftersom i detta fall förekomsten av starka känslor förhindrar en adekvat och sober bedömning av situationen och rätt beslut. Baserat på allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är oerhört oönskat att ingå äktenskapliga relationer endast för kärlek, det måste finnas ett element i beräkningen.

– Vilka svårigheter kan ett ungt par möta efter att ha skapat en familj och hur man löser dem?

Den största svårigheten som unga familjer möter är övergången från att bo med sina föräldrar till självständighet och fatta ansvarsfulla beslut för deras liv. Många är helt enkelt inte redo för en sådan övergång – vilket innebär stress och kast från en sida till en annan. För att minimera detta fenomen, i början av existensen av en ung familj, måste båda makarna vara tålmodiga för att uthärda dessa negativa manifestationer.

Dessutom är det viktigt att föräldrarna inte visar överdrivet vårdnad och inblandning i den unga familjen, eftersom det oftast påverkar de unga makarnas beteende negativt.

– Som regel, före äktenskapet, märker en ung man och en flicka inte varandras brister. De negativa sidorna av båda lockar uppmärksamhet något senare – i familjen och hushållsförhållanden mellan makarna. Hur hanteras nya problem?

Problemet är att ungdomar före bröllopet ofta blinds av sin kärlek och inte kan bedöma partnerens personliga egenskaper på ett adekvat sätt. Å andra sidan försöker många att presentera sig i bästa ljus i en annans ögon, visa sina bästa sidor och dölja sina egna brister. Efter bröllopet, när det går lite tid, tvingas vardagsproblem att ta av ”rosa glasögon”, och de nygifta börjar känna varandra igen, ibland ger denna kunskap besvikelse. I min forskning fann jag följande mönster: ju längre ungdomarna träffades före bröllopet, desto tidigare kom de till en skilsmässa. I den här situationen kan unga människor rådas att försöka vinna varandras kärlek och förbli som de är. Och kom ihåg: att inte bli besviken – du behöver inte bli charmad.

One thought on “Min familjeblogg!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *