Tag Archives: oro

5 Minuters Yoga

Behåll lugnet och håll panik och oro på avstånd!

Det är ju lätt att säga. Men vi vet alla att oro i stunder kommer över oss dessa dagar. Oro för vårt jobb, för vårt arbete, för våra äldre släktingars hälsa, för vår efterlängtade resa till sommaren, för att vi ska bli isolerade och kanske till och med utan tillgång till mat. 

Jag har full förståelse för att människor blir oroliga och jag tror att det är viktigt att se det som en väldigt 5 Minuter Yoga naturlig reaktion just nu. 

Men allt sedan jag började med regelbunden yoga och meditation så har jag hittat effektiva verktyg att ta till i sådana här stunder. Jag kan så klart inte göra mig immun mot oro och rädsla. Jag kan inte heller blockera dessa känslor. De finns där. Däremot kan jag styra min respons på desamma. 

Yoga och meditation har en förmåga att varsamt rycka dig ur dagdrömmandet, tidsvandrandet och de olika katastrofscenario som sinnet ibland kan framkalla. Ibland kan dessa upplevas alldeles förskräckligt verkliga. De kan ta dig från lugn till ett paniktillstånd på mindre än en minut. Däremot är de alltid långtifrån sanna.

Skärmavbild 2020-03-24 kl. 15.51.10 

Likaså när vi upplever känslor av obehag får vi ofta impulsen att ta oss ur och ta bort det som upplevs obehagligt. I yogan lär vi oss omvänt att vara kvar och förhålla oss i jämnmod till det som för stunden upplevs tärande. Förmågan som man då övar upp är att man har en yta av frihet hur man ska respondera samt att saker av naturen är föränderliga och övergående. 

I vardagen har vi inte all tid i världen men kanske finns det nu lite tid att pröva 5 minuter yoga om dagen för att se om det kan vara något för dig. ⠀

Mycket av magin i yogan och meditationen ligger just i strukturen, i det repetitiva – Att komma tillbaka till övningen om och om igen oavsett dagsform. Det är skillnaden som gör skillnaden och har inte med avancemang eller att bli galet vig att göra. När man får en rutin så blir prestation sekundärt och tills sist så tystnar den inre röst som hela tiden bedömer och har åsikter om hur en lyckats eller inte lyckats med sin yogautövning. Förutsättningen skapas för att resultatet av yogan och meditationen på riktigt kan börja droppa över in i vardagen och ge effekt långt utanför yogamattan. När den gör det så är det inte bara i stunden du formellt övar som du känner ett upphöjt lugn utan även i stressiga och svåra stunder. Som jag skrev i min bok:

”För i samma ögonblick som den mediterande går in i stillhetszonen blir det tunga lätt, det högt flygande grundat till marken, varje utmaning och motgång rimlig och jag tror ibland att jag vidrörs av något som är helt och klart lysande. Som kärlek.”

Så hur skapar man en praktik? ⠀

Svaret är enkelt; Sätt rimliga mål och få det sedan gjort oavsett omständigheter. Lite ofta vinner över mycket sällan. Det är kontinuiteten som kommer att ge belöning.⠀

Här guidar jag och Sheila Arnell en 5-minuters sekvens med Solhälsning A och dess 9 delrörelser som flätas samman med andningens rytm.⠀

Om vi mäter in ett par minuters stillaliggande vila efter rörelserna så har du en sekvens på 7-8 minuter. Testa och se om du kan göra den 3,4,5 kanske 6 dagar i en veckas tid. Tänk inte tanken på att du ska öka och göra mer så fort du tycker det känns lätt. Poängen är att fullfölja, behålla jämnmodet genom motstånden och när den inre rösten säger ”Jag hoppar nog över det idag..” så gör du det ändå. ⠀

Ur det kommer styrkan. Elden tänds och du har tagit första kliven mot en stadig yoga och meditationspraktik.

All lycka! Magnus

Skärmavbild 2020-03-24 kl. 15.50.56
Skärmavbild 2020-03-24 kl. 15.51.29